Ağaç dikmek tehlikeli ama AVM değil!

Ağaç dikmek tehlikeli ama AVM değil! Ağaç dikmek tehlikeli ama AVM değil!

Yıllar boyu Kuşadası’nın çöplük olarak kullanıldıktan sonra çevre için yarattığı büyük tehlike nedeniyle Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı tarafından ıslahına başlanan arazinin yapılaşmasının önü açıldı. Bölgenin rekreasyon alanı olarak kullanılmasını öngören Islah projesinde yüzeye dikilecek ağaçlara bile sınırlama getirilirken, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait parsel yapılan imar değişikliği ile ticaret alanına dönüştürüldü. Kuşadası-Söke yolu üzerinde Sanayi Sitesi’nin bitişiğinde bulunan parselde yüksek yoğunluklu yapılaşma izni veren 1/1000’lik imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da kabul edildi.

Avrupa Birliği’nin 2008 yılında 4 milyon 149 bin Euro hibe desteği sağladığı Kuşadası Eski Çöplüğü ıslah projesinde, rekreasyon alanı ilan edilen bölgede yüksek ağaç dikimi bile riskli bulundu. Eski çöplükte araştırmalar yapan DEÜ Mühendislik Fakültesi’nden Çevre Mühendisi Prof. Ertuğrul Erdim’in yapılaşmanın tehlikeli olduğuna dikkat çektiği raporunda, yeşillendirme çalışmaları sırasında bodur bitkilerin tercih edilmesi önerildi. Zeminin yüksek oranda metan gazı üretebileceğine vurgu yapılan raporda, ıslah sürecinin tamamlanması için 150 yıl süre geçmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ancak zeminde oluşturacağı baskı nedeniyle yüksek ağaç dikiminin bile riskli bulunduğu bölge, rehabilitasyon sürecinin tamamlanması beklenmeden önce Belediye Hizmet Alanı ilan edildi, ardından da yüksek yoğunlukta inşaata izin veren bir plan değişikliği ile AVM yapımının önünü açan Ticaret Alanı’na dönüşümü sağlandı.

Önümüzdeki günlerde askıya çıkartılacak “felaket imarı”nın iptali için bazı siyasi parti e sivil toplum kuruluşlarının hazırlık içinde olduğu belirtildi.

https://slkhaber.com/rant-gozlerini-kor-etti/

İŞTE O RAPOR:

http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc53.htm


  • post

Yorum Yazın