Belediyeler kirletmek için bastırıyor, Güzelçamlı direniyor!

Belediyeler kirletmek için  bastırıyor, Güzelçamlı direniyor! Belediyeler kirletmek için bastırıyor, Güzelçamlı direniyor!

Güzelçamlı’da Milli Park sınırında yer alan 4 hektar büyüklüğündeki 2 parseli hafriyat dökün alanı ilan eden imar planının iptali için açılan davada dün bilirkişi incelemesi yapıldı. Davalı Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin itirazı üzerine yenilenen keşif sırasında, plana itiraz eden Güzelçamlı sakinleri ile çevre örgütleri de, öğrencilerin diktiği fidanların yükseldiği bölgede hazır bulundular.

Milli Park’a komşu 767/21 ve 831/12 numaralı parsellerin Hafriyat Alanı olarak kullanılmasını öngören 1/5000’lik imar düzenlemesi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Eylül 2020 tarihindeki toplantısında onaylandı. Ancak bölge sakinleri bu uygulamanın Milli Park ve çevrede yaratacağı tahribatı önlemek amacıyla İmar Planı’nın iptali için dava açtı. Davanın bilirkişi incelemesi yapılan dünkü bölümünde bölgede hazır bulunan davacılar bir kez daha bölgenin hafriyat alanı olarak kullanılmasının yaratacağı tehlikelere vurgu yaptılar. Söz konusu alanın dere yatağı olduğuna dikkat çeken çevreciler, tek başına bu gerçeğin bile planın iptalini gerektirdiğini hatırlattılar.


  • post

Yorum Yazın