Sezon tehlikeyle birlikte açıldı!

Sezon tehlikeyle birlikte açıldı! Sezon tehlikeyle birlikte açıldı!

HASAN GÖÇMEN YAZIYOR

Kuşadası İlçesinde tarım arazilerinin 1980’li yıllarda turizme açılmasıyla birlikte yöre halkı tarım gelirlerinden yoksun kalmış, halkın birçoğu turizm sektöründe çalışmaya başlamış, diğer bir kısmı ise atadan kalma meslekleri olan balıkçılık yapmaya devam etmişlerdir. Halen Kuşadası’nda yaklaşık 500-600 aile geçimini küçük çaplı teknelerle balıkçılık yaparak sağlamaktadırlar. Ancak bu balıkçıların teknelerinin küçük boyutlu olması nedeniyle, büyük çaplı trol tekneleriyle rekabet etme şansları bulunmamaktadır. Özellikle yasak yerlerde avcılık yapan ruhsatsız trol tekneleri ile kıyı şeridine yakın olan ve avcılığa serbest bırakılan bölgelerde avlanan trol tekneleri balık popülasyonunun azalmasına sebep olmakta bu da küçük balıkçıların ekonomik olarak balıkçılık yapmasına izin vermemektedir. Bu durum sadece balıkçıları değil amatör balıkçılık turizmini, su altı sporlarını ve geçimini bu yolla sağlayan turizmcileri de olumsuz etkilemektedir. Yerel Belediyeler ve çeşitli Sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla uygulanan Kuşadası körfezi yapay resif çalışmaları da trol avcılığına yeterince çözüm olamamıştır. Kuşadası’nda bulunan birçok sivil toplum kuruluşu bu sıkıntının farkında ve çözüm arayışı içerisindedir.

Bu değerlendirmeler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmî gazetede yayımlanan, “5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” de bazı değişikliklerin yapılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır.

5/1 nolu tebliğdeki yasakların Kuşadası ile ilgili bölümleri haritaları ile birlikte aşağıya çıkarılmıştır.

MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir:

ğ) Aydın İli, Dilek Geçidinde; Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sahilinde bulunan Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' N - 27° 00.058' E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 200 metrelik mesafe içinde (Harita-12-3),

h) Kuşadası Körfezinde; Güvercinada (37° 51.835' N - 27° 14.789' E)  ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E)  güneydoğusunda kalan alanda (Harita-12-4),

Her türlü trol yasağı

MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(3) Ege Denizi’nde;

f) Kuşadası Körfezinde; Sünger Burnu (38° 00.864' N - 27° 04.540' E) ile Yalancı Burnu (37° 51.650' N - 27°14.399' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-35-3),

Dip trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddede belirtilen yerlerde Tebliğ dönemi boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

(3) Ege Denizi’nde;

c) Dilek Geçidinde Tavşan Adası ile Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E)  arasında 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-40-3),

ç) Zeytin Burnu ile İzmir Sığacık Teke Burnu (38° 06.356' N - 26° 35.620' E) arasında 1.5 mil içerisinde (Harita-40-4),

Yukarıdaki düzenlemelerden birçoğu yerel balıkçıların aleyhine iken dışardan Kuşadası Körfezine gelen trolcülerin ekmeğine yağ sürülmektedir. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi yetersiz kalmakta, Merkezi hükümete Trolcü lobisi baskı yaparak istediklerini elde etmektedirler. Peki ne tür düzenlemeler yapılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığının yerel kuruluşları ve Milletvekillerinin dikkatini çekmek istiyorum.

Bu tebliğ ve gelecekte çıkacak tebliğlerde aşağıdaki düzenlemelerin mutlaka yapılması gerekmektedir.

A)  Söz Konusu Tebliğ’in 9. Maddesinin (f) bendindeki koordinat değerlerinin (harita 35 te geçen; “Kuşadası körfezinde; Sünger burnu (38° 00,864' N - 27° 04,540' E) ile Yalancı burnu (37° 51,650' N - 27°14,399' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada”) ibaresinin değiştirilerek 35-1 nolu eski sirkülerde olduğu gibi “Kuşadası Körfezinde; Özdere balıkçı barınağı ile  (38° 00' 05" N -  27° 06' 55" E), Kavaklı Burnu  (37° 41'  54" N – 27° 09' 18" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında” şeklinde düzenlenmesi.

GEREKÇE: Koordinatların değiştirilmesi ile Kuşadası Körfezinde balıkların üreme alanı olan sahalar daha fazla alanda koruma altına alınmış olacak, trol tekneleri bu alanlara giremeyeceğinden balık popülasyonunda artış sağlanacaktır.

B) Söz Konusu Tebliğ’in 10. Maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin 5. alt bendinde geçen “Ege denizinde belirtilen yerler dışında sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde kalan karasularımızda” ibaresinin değiştirilerek “Ege denizinde belirtilen yerler dışında sahilden itibaren 3 mil içerisinde kalan karasularımızda” şeklinde yeniden düzenlenmesi.

GEREKÇE: Mesafenin 1,5 milden 3 mile çıkarılması ile balıkların üreme alanı olan yerler daha fazla alanda koruma altına alınmış olacak, trol tekneleri bu alanlara giremeyeceğinden balık popülasyonunda artış sağlanacaktır.

C) Söz Konusu Tebliğ’in 10. Maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde geçen “Aydın ili, Dilek boğazında; Zeytin burnu (37° 41,256’ N - 27° 03,930’E) ile Tavşan adası (37° 39,057’ N - 27° 00,058’E) arasında kalan sahil şeridinde sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe.” hükmünün İPTAL edilmesi.

GEREKÇE: Zaten 200 metre mesafede yasak olan avcılığın 200 metreden sonra serbest bırakılmış olması trol teknelerinin işine yaramaktadır. Küçük çaplı balıkçı tekneleri bu bölgede avcılık yapamamaktadır.

Yukarıda gerekçeleri açıklanan madde İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLERİNİN gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemelerin mutlaka yapılması sağlanmalıdır.

Bu değişiklikler sağlanamamış olsa bile mutlaka bu yasaklar çerçevesinde Trolcülerin yasak bölgelerde avcılığının sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi gereklidir.  Troller balık yuvalarını yok edecek ve Kuşadası Körfezinde balık kalmayacaktır.


  • post
Hasan Göçmen

Hasan Göçmen, 1967 Konya-Doğanhisar doğumlu olup, İlk Orta öğrenimini Doğanhisar’da, Lise öğrenimini Konya Veteriner Sağlık Lisesinde, Üniversite eğitimini...

Yorum Yazın