Kat karşılığı garantili adaylık!

Kat karşılığı garantili adaylık! Kat karşılığı garantili adaylık!

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in parti tüzüğünü ayaklar altına alarak Ömer Günel’i aday ilan etmesi ile başlayan tartışmalara yeni bir iddia eklendi. Bu iddiaya göre, daha önce bazı ilçe yöneticilerine ayrıcalık tanıyarak çıkar elde etmelerini sağladığı ifade edilen Kuşadası Belediyesi, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’e de imar mevzuatını çiğneyerek rant sağladı.

Kuşadası’ndaki imar yolsuzlukları konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da iletilen dosyada da yer bulan “imar rantı” Mehmet Gürbilek’in Türkmen Mahallesi 1058/15 numaralı parsel üzerinde oluşturuldu. Raporda, Gürbilek’e ait parsel üzerindeki usulsüzlükler şöyle ifade edildi:

“Emsal yönetmeliğinin 5. maddesi 6. fıkrasına göre ‘’’Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS yüzde 40’ı geçemez’’, Uygulama imar planında belirlenmemişse bu Yönetmelikle tanımlanan TAKS’a ve bahçe mesafelerine göre belirlenen taban alanının küçük olanı uygulanır’’ hükmüne aykırı şekilde imar durum belgesi düzenlenerek, yüzde 100 yapılaşma izni verilmiş, yaklaşık 2 kat fazla yapılaşma izni verilerek rant sağlanmıştır. 

Komşu parselde aynı oranda fazla yapılmış, mevzuata uygun olmayan yapılardan istikamet alınarak, çekme mesafeleri verilmiş ve yönetmeliğe aykırı davranılmıştır. Ayrıca kamu terki ve ihdas yapılmayarak kamu zarara uğratıldı.”


  • post

Yorum Yazın