Milli Park’a mangal çağrısı…

Milli Park’a mangal çağrısı… Milli Park’a mangal çağrısı…

Türkiye’de diğer korunan alanlar içerisinde eşsiz özelliklere sahip olan ve Batı Anadolu’da gerek bitki çeşitliliği gerekse yaban hayatının son sığınağı durumunda bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’yla ilgili son günlerde internet gazetelerinde çıkan haberler üzerine aşağıda isimleri bulunan sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarları tarafından bir toplantı gerçekleştirildi.

Tüm katılımcılar toplantı sonucunda bir değerlendirme yaparak şu bildiriyi sundular:

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı; Samsun Dağları’ndan batıya denize ulaşan bir yarımada ve güneyde delta oluşumuyla Türkiye’de ve dünyada özel öneme sahip bir doğa alanıdır.

Geçtiğimiz yıl ülkemizin hemen tüm kıyılarında meydana gelen orman yangınlarından, Kuşadası Kaymakamlığı, Milli Park Müdürlüğü ve ilgili kurumlar işbirliğiyle alınan radikal önlemler sonucu kendini koruyabilen yegane doğal alanımızdır.

İnternet gazetelerinde yayımlanan haberlere göre “Geçen sene ihale edilen büfe ve restoran işletmelerinde vatandaşların kendi getirdikleri mangalı yakabilmeleri için kontrollü bir mangal hizmetinin sunulması planlanıyor” denmektedir.

Milli Park içerisinde günübirlik kullanım alanları dahil olmak üzere “Vejetasyonunun yangına çok hassas olması (kritik derecede) Akdeniz ikliminin orman yangınları bakımından en elverişli şartları oluşturması riski nedeniyle uzun süreli ve çok fazla aktivite içeren piknik aktivitesinin minimize edilmesi için ateş yakma yasağı” getirilmiştir.

Bu nedenle yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir Milli Parkta ateş yakılması yasaklanmış, mangal ve tüp benzeri ateşli aletler kullandırılmamaktadır.

Bunun amacı Milli Parkın orman yangınlarına karşı gerekli önlemleri alarak doğal yapısının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Milli Parkların en temel görevleri; bünyesindeki değerli ekosistemlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesi, antropojenik baskının önlenmesi, doğal yaşam ortamlarının, doğal peyzajının, alandaki türlerin ve habitatların korunması, bünyesindeki doğal ve kültürel kaynak değerlerinin gelecek kuşaklara bozulmadan ulaştırılmasının sağlanmasıdır.

Yine aynı habere göre; Milli Park ziyaret saatleri 08.00 ile 18.30 arası belirlenmişken, yeni düşünülen uygulamayla akşam yemeklerini park içerisinde yemek isteyen vatandaşlara saat 24.00’e kadar yemek hizmetinin verileceği belirtilmektedir.

Milli Park UDGP’nı (Uzun Devreli Gelişim Planı) kapsamında belirli kurallarla yönetilen önemli hassasiyetleri olan bir yer olması dolayısıyla, risk yaratacak faaliyetlere kesinlikle izin verilmemelidir.

Milli Parkta gece yaşamında birçok yaban hayvanının etkileşimde ve hareket halinde bulunduğu bilinmektedir. Ziyaretçi saatleri bittikten sonra yaban hayatı canlandığından, bahse konu olan alanlarda araç gürültüsü, ışık vb. faaliyetlerden kaçınılması gerekir.

Milli Parkın en temel görevlerinden biri, gelen ziyaretçilere doğal ve kültürel kaynak değerlerini en iyi şekilde tanıtmak, göstermek ve sürdürebilirliğinin sağlanması için korunmasını teşvik etmektir. Yapılması düşünülen gece uygulaması ve mangal servisi bu tanımlara hiç uymamakta olup, Milli Parkın temel görevleri arasında bulunmamaktadır.

Gündüz bile ziyaretçilerin kontrolünde zorluk çekilirken, gece Milli Park içine giren kişilerin ne yapacağı, nasıl bir tehdit oluşturacakları, araç gürültüsü, ışık vb. eylemlerle yaban hayatına rahatsızlık verecekleri, karanlıktan istifade ederek bitki ve insan kaçakçılığı yapıp-yapmayacakları ve en önemlisi de ihmal sonucu ya da kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkarılabilecek yangının nasıl büyük felaketlere yol açacağı mutlaka düşünülmelidir.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar alan kül olmuş, bitki toplulukları ve canlı türleri yok olmuştur. Bu alanların tekrar kendini toparlayabilmesi uzun yıllar sürecek ve buralardaki ekosistemin tekrar canlanmasını bugünkü nesil belki göremeyecektir. Davutlar – Güzelçamlı arasında Samson Dağları’nda 1985 yılında 14 asker ve 1 orman işçisinin yaşamını yitirdiği kasıtlı çıkarılan orman yangınının acısı hafızalarda olup unutulmamıştır.

Milli Parkımız Aydın’ın, Kuşadası’nın ve ülkemizin gururla tüm dünyaya tanıtacağı çok özel bir doğa alanı olup, Batı Anadolu’da özellikle yangınlara karşı çok hassas bir bölgede yer almaktadır.

Hem mangal hem de gece 24.00’e kadar yapılacak yemek hizmetlerinden, yukarıda belirttiğimiz tehditler nedeniyle bu ve buna benzer uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmelidir.

Yapılması düşünülen uygulamaların aksine, Milli Park görevlileri tarafından her giren araca mutlaka günübirlik kullanım kuralları ve orman yangınlarıyla ilgili birer broşür dağıtılmalı, güvenlik güçleri tarafından araçlar kontrol edilmeli, tüm koylarda Üniversite ve STK’lar işbirliğiyle doğal alanın tanıtımı, çevrenin kirletilmemesi ve yangın riskine karşı ziyaretçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılmalıdır. Yangın tehdidine karşı ilk müdahaleyi yapabilecek bir yangın helikopterinin Milli Parkta hazır bulundurulması olası yangınların büyümesini önleyecektir.

Özellikle ilköğretim okullarıyla koylarda milli parkın değerli ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik eğitim çalışmalarının yapılmasını, bölgemizin en güzel doğal alanı olan Milli Parkımızın gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır.

Milli Parkın hemen yanı başında bulunan Güzelçamlı mahallesindeki esnafların, parka gelen ziyaretçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekanlara, donanıma ve bilinç düzeyine sahip oldukları bilinmektedir.

Milli Parkın bir amacı da parkın tüm değerlerini iyi bilen ve onların korunmasını ve geleceğe taşınmasına önemli katkısı olacak bölge halkının ekonomik çıkarlarını gözetmek ve gerekli imkanları sunmak olmalıdır.

Yukarıda imzası bulunan tüm sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve Kooperatifler olarak, yukarıda belirttiğimiz endişelerin giderilmesini ilgili kurumlardan talep eder, Milli Parkın korunması ve tanıtılmasına yönelik her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bildiriye şu kuruluşlar imza koydu:

KUŞADASI KENT KONSEYİ, SÖKE KENT KONSEYİ, GÜZELÇAMLI MUHTARI, KİRAZLI MUHTARI, TMMO KUŞADASI TEMSİLCİLİĞİ, PEYZAJ MİMARLARI ODASI AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ, ATRO (AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI), KUGİAD (KUŞADASI GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ), EFELER SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ, EKODOSD (EKOSİSTEMİ KORUMA VE DOĞA SEVENLER DERNEĞİ, KİRAZLI EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ, CAFERLİ GÜZELLEŞTİRME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, ÇYDD KUŞADASI ŞUBESİ, MERDİVEN TOPLUMSAL GİRİŞİM VE GELİŞİM DERNEĞİ, TEMA GÜZELÇAMLI TEMSİLCİLİĞİ, KİRAZLI KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ, KİRAZLI KÖYÜ KÜPLÜCE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ, 29 EKİM KADINLAR DERNEĞİ KUŞADASI ŞUBESİ Ve TÜRK KADINLAR KONSEYİ KUŞADASI ŞUBESİ.


  • post

Yorum Yazın