Çocuk İstismarı'na büyük isyan!

Çocuk İstismarı'na büyük isyan! Çocuk İstismarı'na büyük isyan!

Kuşadası Kent Dayanışması, ''Çocuk Susar Sen Susma. Çocuk İstismarına Sessiz Kalma'' sloganı çerçevesinde, Denizbank önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kalabalık bir topluluğun katıldığı açıkalamada konuşan, Kuşadası Eğitim Sen temsilcileri, son yıllarda artan çocuk istismarlarına karşı kalınan kayıtsızlığa dikkat çekerek, ''Ülkemiz, gün geçmesin ki yüz kızartıcı bir olayla çalkalanmasın. Yaşanan olayların gereğini devlet yapmış olsa gelecekte bunlara kötü hatıralar olarak bakabilirdik ama devleti yönetenler tüm varlıklarıyla bu kötülüklere sahip çıkmaktadır. Birgün Gazetesi yazarı/muhabiri Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı korkunç skandalla, İsmailağa denilen cemaatte, H.K.G. isimli kız çocuğunun, altı yaşından bu yana ailesinin zoruyla 30 yaşındaki bir adamın istismarına uğradığını öğrendik. Üstelik, bugün 24 yaşında olan H.K.G.'nin uğradığı örgütlü istismarın, yargı ve hastaneler içindeki cemaat yapılarıyla nasıl örtüldüğünü de öğrendik. Vicdanları kanatan bu olay karşısında, ülkemizde pek çok basın açıklaması yapıldı. Bizler de bugün Kuşadası Kent Dayanışması olarak bu konuyla ilgili bir basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz'' dedi.

H.K.G.’nin yaşadığı dram

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda gerçekleşen olayla ilgili olarak konuşmalara yer verilerek başlanan basın açıklamasında, olayın, kadınlara ve özellikle kız çocuklarına reva gördüğü yaşam tarzının, eğitim sisteminden ve toplumsal hayattan dışlayarak, kadını, yok sayıldığı bir yaşama hapsetmek olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca; ''Bu zihniyetin Türkiye'de, milyonlarca kız çocuğu hâlâ eğitime, sosyal ve yasal haklara erişememekte, erken yaşta evlenmeye zorlanmaktadır. Özellikle kız çocukları, çocuk işçiliğine, ev içi emek sömürüsüne, yoksulluğa, şiddete, istismara ve ayrımcılığa daha fazla maruz kalmaktadır. Siyasi iktidarın sorunu çözmek yerine katmerleştiren politikaları ise süreci giderek ağırlaştırmaktadır. Öyle ki iktidar çocuk evliliklerinin yolunu açan, şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştırıp cesaretlendiren yasal düzenlemelerle, kız çocuklarını eğitimden, toplumsal hayattan koparıp güçsüzleştiren, geleneksel ataerkil rollere hapseden politikaları meşrulaştırmaktadır. Bu bağlamda, okula erişemeyen kız çocuklarına dair son resmi veriler durumun ne kadar vahim ve kaygı verici boyutlara ulaştığını göstermektedir.'' denildi. 

Kız çocuklarının eğitim dışında kalıyor

Eğitim-Sen tarafından paylaşılan verilere göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerine göre, ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu eğitimin dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısını ise 636 bin 270 olarak belirten istatistikler toplamda 1,5 milyonu aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını göstermektedir. Eğitime devam etmeyen kız çocukları şiddet, istismar riski altında yaşamlarını sürdürmekte, çocuk yaşta evliliğe maruz bırakılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu konuda hiçbir çalışma yürütmemekte aksine cemaat, tarikat ve vakıflarda yaşanan istismar vakaları ortadayken, protokoller imzalayarak gerici zihniyetin okulların içine girmesine izin vererek çocukları istismara açık hale getirmektedir. AKP-MHP iktidar bloğu eliyle eğitimin dinselleştirildiği bu süreçte, dini tarikat ve cemaatlerin çocuklara ve topluma karşı işlediği suçlar ise siyasi iktidar ve yargı tarafından sürekli hasıraltı yapılmakta, bu suçların üstü örtülmeye çalışılmaktadır.


  • post

Yorum Yazın