STK’lar, son cennet için kenetlendi

STK’lar, son cennet için kenetlendi STK’lar, son cennet için kenetlendi

Turizmin başladığı ilk yıllardan bu yana ekolojik hassasiyetler gözetilmeden plansız ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek doğal alanlarını büyük ölçüde yitiren Kuşadası’nda

Betonun girmediği tek bölge için Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması istendi. Kuşadası Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılan başvuruda, Kemerözü Mevkii’nde bulunan 235 bin metrekarelik Hazine Arazisi’nin 400 çeşit bitki türüne, kıyısındaki mağaralarda Akdeniz Foklarına ve Kaya güvercinlerine  ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Söz konusu alanla ilgili olarak EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Ali Çelik tarafından yapılan incelemelerde 400'e yakın bitkinin varlığı tespit edildi.

Doğal alanın kıyı kayalıklarında da dünyada 700, Ege kıyılarında 100 kadar olduğu tahmin edilen, nesli tehlike altında bulunan Akdeniz Fok’una (Monachus monachus) ait bir mağaranın bulunduğu belirlendi. Kıyıdaki çalışmalarda 3 mağarayı da yüzlerce Kaya Güvercininin kullandığı anlaşıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından girişimle ilgili olarak bir açıklama yayınlandı. Alanın özelliklerinin anlatıldığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Doğal alanın bir bölümünde arkeolojik sit olarak tescillenen bir su sarnıcı bulunmaktadır.

Burası Kuşadası’nın kent içinde yapılaşmalardan ve tahribatlardan kendini kurtarabilmiş tek doğal alanıdır.

Kuşadası sivil toplum örgütleri olarak; planlarda da görüldüğü gibi büyük bir bölümü ağaçlandırma ve bir kısmının rekreasyon alanı olarak belirtilen doğal alanın, farklı bir amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi için, son derece gerekli ve önemli olan bir koruma statüsüyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kemerönü Mevkiindeki kentin son kalan ve mutlaka korunması gereken bu doğal alanın doğal dokusu bozulmadan geleceğe taşınmalıdır.

Burada çevrenin bir bütün olarak korunması ve gelecek kuşaklara bir kültürel ve tarihi miras olarak kalması için, Kuşadası Belediye Başkanlığı’na Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasıyla ilgili bir raporu dilekçeyle sunduk.”


  • post

Yorum Yazın