Kirazlı’da yeni jeotermal girişim

Kirazlı’da yeni jeotermal girişim Kirazlı’da yeni jeotermal girişim

Daha önce jeotermal enerji santrali yapılmak istenen bölge civarında bu kez de jeotermal seracılık gerekçesiyle sondaj kuyuları açmak için ÇED başvurusu yapıldı

 

Merkezi İstanbul’da bulunan bir şirket, Kuşadası’nın tarımsal üretim merkezi olarak kabul edilen Kirazlı köyü sınırında jeotermal seracılıkta kullanılacağı gerekçesiyle Çevcre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sondaj ruhsatı istedi. Bu başvuru üzerine Bakanlık tarafından ÇED süreci başlatıldı.

Daha önce jeotermal enerji santrali tehdidi ile karşı karşıya kalan ve bunun için ciddi bir mücadele vermek zorunda kalan Kirazlı köyü, çevresindeki arazilerin imara açılmasından sonra yeniden hedef oldu. Merkezi İstanbul’da bulunan Bozyazı Körfez Turizm ve İnşaat A.Ş. adında bir şirket, bölgede jeotermal seracılıkta kullanılma gerekçesiyle sondaj kuyuları açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sondaj izni istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan duyuruda, şirketin sondaj yapabilmek için ÇED raporu istediği 4 kuyudan 3’ü, tapuda Türkmen Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Aynı bölgedeki açılmak istenen kuyulardan 1’ini ise doğrudan Kirazlı sınırları içinde bulunuyor. Tapudaki adres farklılıklarına rağmen sondaj izni istenen 4 ayrı parsel aynı bölgede yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ve 15 Mart’ta başvurusu yapılan ÇED raporu talebi ile ilgili duyuru şöyle:

“Aydın ili Kuşadası, ilçesi Türkmen Mahallesi (361 Ada, 1 ve 3 Parseller, 374 Ada, 10 ve 25 Parseller) ve Kirazlı Mahallesi (286 Ada, 1 Parsel), 3387776 Erişim Numaralı ve 2019/A-13 Arama Ruhsatı Numaralı saha mevkiindeki BOZYAZI KÖRFEZ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sera Amaçlı Jeotermal Sondaj Faaliyeti (4 Adet Sondaj Kuyusu) projesi ile ilgili olarak AYDIN Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” şeklinde açıklama yapıldı.

 


  • post

Yorum Yazın