Akıllı şehirde suistimal kokuları!

Akıllı şehirde suistimal kokuları! Akıllı şehirde suistimal kokuları!

Kuşadası Belediyesi’nin şaibeli ihaleler listesine bir yenisi eklendi. Kurumun geçtiğimiz yıl Mayıs ayında açtığı 6 milyon 847 bin 946 liralık “Akıllı Şehircilik Yönetim Platformu” ihalesinde teslim süresi sona ermesine rağmen hizmet alımı tamamlanmadı.

Belediye’nin 2021/241503 kayıt numarası ile açtığı ihalede tartışmalar, teknik şartnamenin ortaya çıkmasıyla birlikte başladı. Kurumun şartnamede Universal A.Ş. tarafından üretilen Flexcity sistemine ait bazı teknik özelliklere yer vermesi nedeniyle, pazarlık usulü ile yapılan ihaleye şartname satın alan 3 firma teklif bile veremedi. 26 Mayıs 2021 tarihindeki ihalenin kazananı, KDV hariç 6 milyon 847 bin 946 liralık tek teklifin sahibi Universal Yazılım A.Ş. oldu. Kuşadası Belediyesi, sözü edilen firma ile 21 Haziran 2021 tarihinde hizmetin tamamı 13 ayda tamamlanmak üzere sözleşme imzaladı.

Tartışmalı ihalede ilk aksaklık, sözleşme tarihinden sonra 2 ay içinde tamamlanması gereken Arşiv Yönetim Sistemi ve Aktarımı işinde yaşandı. Yüklenici firma, ihale süresi dolmasına rağmen bu sorumluluğu yerine getirmedi. Kuşadası Belediyesi, sözleşme tarihini izleyen 3 ay içinde tamamlanması gereken Mobil İmza destekli Online Proje Ruhsat yazılımı konusunda yüklenicinin taahhüt ettiği hizmeti hala alamadı.

Geçtiğimiz ay tamamlanan ancak akıbeti hala karanlıkta kalan ihale sürecindeki bir diğer suiistimal iddiası da, ihale ilanı ve sözleşmede yer alan “yüklenici firma işin tamamı ve bir kısmını alt yüklenicilere veremez” maddesiyle ortaya çıktı. İhale kapsamında görev yapan personelin yüklenici Universal Yazılım yerine Panatek Yazılım isimli bir başka firmanın elemanları olması, ihalenin yürütülürken yaşanan hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Baştan sona pek çok konuda mevzuatın ve sözleşmenin pek çok hükümlerinin yok sayıldığı ihale, 13 aylık hizmet süresinin tamamlanmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ancak Kuşadası Belediyesi bu süre içinde alması gereken hizmetin yarısını bile alamadı. Edinilen bilgiye göre bu kadar aksaklığa rağmen kurum, yüklenici firma hakkında ne gecikmeler ne de yerine getirilmeyen hizmetler konusunda hiçbir yaptırım uygulamadı. Yasa gereği alamadığı hizmet için önce para cezası kesmesi, sonra da sözleşmeyi feshetmesi gereken Kuşadası Belediyesi’nin Universal Yazılım’la ilgili hiçbir yasal işlemi başlatmayışı, bu firmanın belediye yönetimi tarafından korunduğu yolunda kuşkular doğmasına neden oldu. İhalenin hizmet boyutu ciddi suiistimal suçlamalarına hedef olurken, Kuşadası Belediyesi’nin Universal Yazılım’a yaptığı ödemeler ise karanlıkta kaldı.

İŞTE O SÖZLEŞME:

https://slkhaber.com/iste-o-sozlesme/


  • post

Yorum Yazın