Milli Park tehlikeyi savuşturdu!

Milli Park tehlikeyi savuşturdu! Milli Park tehlikeyi savuşturdu!

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Güzelçamlı’daki Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri ile Balıkçı Barınağı Kapasite Projesi’ne verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptaline yönelik itiraz Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedildi. İkinci kez önüne gelen dosyada  yerel mahkemenin kararını onayan Danıştay ayrıca karar düzeltme yolunu da kapattı. Davanın avukatı Dr. Bülent Tokuçoğlu bu kararla proje ile ilgili hukuki sürecin tamamlandığını söyledi.

Milli Park’ın sınırında

"Güzelçamlı Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı İle Balıkçı Barınağı Kapasite Projesi"ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nisan 2019 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına karşı bir grup yurttaş tarafından açılan davada, projeye 2008 yılında ÇED Olumlu kararı verilmesine rağmen yedi yıl içerisinde faaliyete başlanılmadığı gerekçesi ile bu ÇED kararının hükümsüz kaldığı ileri sürülüyordu. Davada ayrıca projenin alanda bulunan balıkçı barınaklarını da içerecek şekilde genişletme olacağı, alanda yapılacak inşai faaliyet sırasında yeterince önlem alınmasına ilişkin taahhüt bulunmadığı için çevrenin kirletileceği, projenin önemli doğa alanlarından biri olan milli park sınırlarının çok yakınında olacağı gibi gerekçeler de sıralanmıştı.

Yeni bilirkişi atandı

Dava sonucunda Aydın 2. İdare Mahkemesi projenin ÇED olumlu kararını iptal etmiş, bu karar Bakanlık ve davaya müdahil olan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Danıştay'a temyiz için götürülmüştü. Danıştay yaptığı temyiz incelemesi sonucunda çeşitli uzmanlık alanlarından yeni bir bilirkişi oluşturularak rapor hazırlanması ve yeniden karar verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Oluşturulan yeni heyetle yapılan bilirkişi keşfi sonucu hazırlanan raporda bir kez daha projenin uygun olmadığı yönünde görüş belirtilmişti.

İdare Mahkemesi’nden iptal çıktı

Bilirkişi raporunda ÇED raporunda proje alanında yaşayan koruma altındaki Akdeniz Fokundan bahsedilmesine rağmen aynı raporda bölgede koruma altında tür yok denilerek kendi içinde çeliştiğine dikkat çekilmiş, ayrıca Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Alageyik ve Karakulak gibi çok önemli ve nesli tehlike altında memeli canlılar yaşadığının altı çizilerek raporun sağlıklı hazırlanmadığı belirtilmişti. Aydın 2. İdare Mahkemesi bilirkişi raporunu dayanak alarak ikinci kez verdiği ÇED Olumlu Karanının iptalini bakanlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden temyiz etti. Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 6. Dairesi oybirliği ile aldığı 20.12.2022 tarihli kararıyla yerel mahkeme kararını onadı. Mahkeme ayrıca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına karar verdi.


  • post

Yorum Yazın